Osteopati

Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge, med røtter i USA. Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virker som akutt og rehabiliterende behandling.

Osteopati virker fordi man fokuserer på sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til smerten, som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves. Osteopaten undersøker hele kroppen for å finne områder med nedsatt eller endret funksjon og behandler med ulike teknikker.

Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi.

Osteopatien tilfører pasientene noe nytt. Osteopatene er spesielt interessert i å finne sammenhenger til folks smerter og plager og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Derfor behandler osteopatene i stor grad også følgetilstander av sykdom og skader, og pasientene opplever at smerter i rygg og nakke kan bedres. Osteopatene behandler ofte et annet sted enn der smertene sitter.

Kjersti Vik er utdannet fysioterapeut og osteopat DO. Hun har også utdannelse som hesteosteoterapeut fra DIPO i Tyskland.  Hun tilbyr osteopati for både rytter og hest.